Frode Thuen

Frode Thuen

Frode Thuen

Booking

Åpen for forespørsler.

Nyhetsbrev

Frode Thuen er psykolog og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen på Vestlandet, og forfatter av en rekke sakprosabøker. I 2022 ble han kåret til den mest profilerte psykologen/psykiateren i norske medier det siste 10-året. Han har blant annet hatt en ukentlig spalte i A-magasinet om parforhold og familieliv siden 2006. Han har også hatt ansvaret for flere TV-dokumentarer i NRK og har bidratt til tre egne podcaster. Han har også vært med å utvikle VI-appen, en app for par og foreldre. Denne appen er så langt lastet ned av ca. 100 000 brukere.

Frode Thuen er en populær kurs- og foredragsholder, og har i den forbindelse samarbeidet mye med ulike kunstnere og artister, blant annet musikere, dansere og skuespillere. Enten han opptrer alene eller sammen med andre, drar han veksler både på teori og forskning, populærkulturelle referanser, personlige erfaringer og hverdagslige opplevelser som vi alle kan kjenne oss igjen i. Og det han stadig vender tilbake til i sine foredrag, er hva som skal til for å skape og bevare gode og trygge relasjoner, både i parforholdet og familien, og i ulike jobbsammenhenger.

Foredrag:

Endring og omstilling

 • Arbeidslivet er i stadig endring. Bedrifter og organisasjoner må tilpasse seg nye markeder, nye krav, trender og behov, ny teknologi, og nye samarbeidsparter og gjerne også nye eiere.

 • Hvordan reagerer de ansatte på alle endringene, og hvordan får man medarbeiderne med på de nødvendige omstillingene?

 • For å lykkes med endringsarbeid og omstilling må vi ta hensyn til psykologiske og sosiale faktorer som virker fremmende og hemmende på vår evne og vilje til å endre tankemønstre og atferd, og som skaper motivasjon, engasjement og arbeidsglede. Da trenger vi også kunnskap om slike faktorer og om hvordan disse faktorene kan ivaretas i forbindelse med omstillinger.

Hvordan takle høyt arbeidspress

 • Mange arbeidstakere har en arbeidssituasjon preget av høye forventninger og knapphet på tid. Hvis man har et vedvarende høyt arbeidspress, vil det kunne gå utover de ansattes jobbtilfredshet og arbeidsinnsats. Det vil også kunne føre til fysisk og psykisk slitasje og økt sykefravær.

 • Utover de rent organisasjonsmessige tiltakene for å minske ansattes arbeidspress, vil det ofte også være behov for tiltak som setter de ansatte selv best mulig i stand til å håndtere sin arbeidssituasjon.

 • Det forutsetter at man har innsikt i hvordan arbeids-stress påvirker den enkelte, og hvordan man selv kan bidra til å redusere stresset, og ikke minst hvordan man kan bli bedre til å takle et arbeidspress som kanskje uansett vil forbli høyt.

To liv på en gang

 • Mange av oss lever i en evig skvis mellom forpliktelser hjemme og på jobb, på en slik måte at det går utover tilstedeværelsen og innsatsen på begge arenaene. Mange føler derfor at vi ikke strekker til på noen av dem, og ikke så sjelden fører det til at vi kjenner oss utslitte og utbrente.

 • Så hvordan kan vi skape større balanse i livet? For noen handler det mest av alt om å gripe fatt i uforenelige verdier og målsetninger, for andre handler det mer om å identifisere energilekkasjer og tidstyver. For andre igjen handler det først og fremst om å lære seg til å sette tydeligere grenser for seg selv og andre.

 • Uansett hva som er de største utfordringene er vi ofte ikke tilstrekkelig bevisst dem. Og det er først når vi virkelig skjønner hva det handler om, at vi kan finne bedre løsninger – og bedre balanse i livet.

Kjærlighetens bakgater

 • For å klare å ta vare på kjærligheten må vi ha innblikk i alt det som påvirker oss som individer og som par. Ikke alt i kjærlighetslivet er like lett å få øye på.

 • Mye er skjult; følelser og behov vi ikke vedkjenner oss eller forstår, fortrengte og glemte opplevelser, og tapte minner. Noen ganger også hemmeligheter og løgner.

 • Vi bærer alle på uante ressurser og verdifulle skatter som kan berike vårt parforhold – hvis vi bare tar dem i bruk. Samtidig bærer mange av oss også på indre demoner og en sårbarhet som kan undergrave parforholdet, eller sannheter som ikke tåler dagens lys. Velkommen til kjærlighetens bakgater.

Produktiv kommunikasjon

 • Det moderne arbeidsliv krever store kommunikative ferdigheter. Vi jobber i team og må hele tiden omgås kolleger, samarbeidsparter, oppdragsgivere, kunder og klienter. Hvis ikke kommunikasjonen foregår på en konstruktiv måte er det vanskelig å gjøre en god jobb.

 • Samtidig er det mange faktorer som kan hindre produktiv kommunikasjon, for eksempel negative fortolkninger, uhensiktsmessige følelser og et rigid reaksjonsmønster. Mange av disse faktorene er vi heller ikke bevisst, hverken hos oss selv eller andre.

 • For å sikre at vår kommunikasjon blir så god som mulig, er det viktig å bli oppmerksom på alt som påvirker kommunikasjonen. Har vi først innsikt i det, kan vi for alvor lære oss til å bli bedre til å kommunisere.

Booking

Roger Urhaug

Roger Urhaug

916 67 587
[email protected]