Åshild Mongstad

Åshild Mongstad

Åshild Mongstad

Booking

Åpen for booking

Nyhetsbrev

Åshild er utdannet sykepleier og sosialantropolog. Hun jobber som høyskolelektor på Høyskolen Kristiania og underviser i fag som endringsledelse og innovasjon, lederutvikling og ledelse og samspill. I tillegg har hun undervist på etter – og videreutdanningen i ledelse på Høgskolen på Vestlandet i en årrekke. Åshild har tidligere jobbet i akuttpsykiatrien, og som konsulent i selskapene Mind og Lent, og har med seg praktisk erfaring om temaene hun holder foredrag om.

Åshild er aktuell med egen bok; «Refleksivt lederskap – På tide å stoppe opp», som kom ut i mars 2022. Boken handler om de menneskelige aspektene ved å lede seg selv og andre i vår hastige og digitale verden, hvor vi som mennesker både stilles høye krav til både av oss selv og fra arbeidslivet.

Gjennom å både jobbe med ledelse i praksis og å undervise i ledelse har Åshild blitt opptatt av det det gapet som finns mellom det idealiserte bildet av ledere i ledelsesteorien, og den hverdagen ledere står i. Resultatet for mange ledere og mennesker generelt, er at vi prøver å leve opp til et ideal som bare finns i teorien. Derfor ønsker Åshild i sitt arbeid å invitere den enkelte til å stoppe opp for å utvikle innsikt og forstå bedre ditt eget lederskap og samspill med andre. Åshild brenner for og legger til rette for at vi mennesker skal kunne dra nytte av faglig teori i våre dagligliv.

I tillegg til å reflektere gir Åshild tilgang til refleksive verktøy, som handler om å befri seg fra våre satte tanke – og handlingsmønstre. Når vi tør å stoppe opp og se utenfor det vi ser til vanlig, vil vi oppdage nye måter å tenke og handle på. På den måten kan vi utvikle vår kreativitet og innovasjonskraft. Vi vil også kunne oppdage nye sider ved oss selv og andre.

Åshild holder både kurs og workshops innenfor de samme tematikkene:

  • Ledelse på fremtidens arbeidsplass (Mer menneskelig ledelse på fremtidens arbeidsplass)

  • Hva er verdien av å stoppe opp i ditt arbeid/ i ditt lederskap

  • Forandring fryder – sannhet eller myte?

  • Å lede i usikkerhet

Booking

Roger Urhaug

Roger Urhaug

916 67 587
[email protected]